ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 95 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Heb je krukken?
คุณมีไม้เท้าไหม
Verstuikt
เคล็ด
Je hebt een bot gebroken
คุณทำกระดูกหัก
Ik heb medicijnen nodig voor de pijn
ผมจำเป็นยาสำหรับอาการปวด
Ik heb geen hoge bloeddruk
ผมไม่ได้มีความดันโลหิตสูง
Ik ben zwanger
ฉันตั้งท้อง
Ik heb uitslag
ผมเป็นผื่น
De snee is geïnfecteerd
มีการติดเชื่อในแผลที่ถูกบาด
Kijk naar de kneuzing
ดูที่แผลฟกช้ำนี่
Griep
ไข้หวัดใหญ่
Ik ben verkouden
ผมมีอาการเป็นหวัด
Ik heb rillingen
ผมมีอาการหนาวสั่น
Waar doet het pijn?
เจ็บที่ไหน
Overal
ทุกที่
Hoe lang voel je je al zo?
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกแบบนี้
Ik voel me al drie dagen zo
ผมได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
Neem je medicijnen?
คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
Ja, voor mijn hart
ใช่ สำหรับหัวใจของผม