ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 93 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Ik moet een dokter zien
ผมจำเป็นต้องพบแพทย์
Is de docter aanwezig?
หมออยู่หรือเปล่า
Ik voel me niet goed
ผมรู้สึกไม่สบาย
Ik ben ziek
ผมป่วย
Ik heb buikpijn
ผมมีอาการปวดท้อง
Ik heb hoofdpijn
ผมมีอาการปวดศีรษะ
Ik moet gaan liggen
ผมจำเป็นต้องนอนพักผ่อน
Mijn keel doet pijn
ผมเจ็บคอ
Ik ben misselijk
ผมรู้สึกคลื่นไส้
Ik heb een allergie
ผมมีอาการแพ้
Ik heb diarre
ผมมีอาการท้องเสีย
Ik ben duizelig
ผมเวียนหัว
Ik heb een migraine
ผมมีอาการไมเกรน

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ