ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 92 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

In het platteland
ในประเทศ
Weide
สนาม
Schuur
ยุ้งข้าว
Boerderij
ไร่นา
Boer
ชาวนา
Trekker
รถแทรกเตอร์
De lucht is mooi
ท้องฟ้าสวยงาม
Er zijn zoveel sterren
มีดาวเยอะมากมาย
Het is een volle maan
มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง
Ik hou van de zon
ผมรักดวงอาทิตย์

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ