ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 91 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Ik hou niet van insecten
ผมไม่ชอบแมลง
Bij
ผึ้ง
Zijn er altijd zoveel vliegen?
มีแมลงวันเยอะอย่างนี้เสมอหรือ
Wat voor soort spin?
แมงมุมชนิดไหน
Worm
หนอน
Vlinder
ผีเสื้อ
Lieveheersbeestje
เต่าทอง
Mier
มด
Rups
บุ้ง
Kakkerlakken zijn vies
แมลงสาบสกปรก
Dit is een insectenafweermiddel
นี้คือยาขับไล่แมลง

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ