ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 89 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Dieren
สัตว์
Heb jij een hond?
คุณมีสุนัขไหม
Ik ben allergisch voor katten
ผมแพ้แมว
Ik heb een vogel
ผมมีนกตัวหนึ่ง
Konijn
กระต่าย
Kip
ไก่
Haan
ไก่ตัวผู้
Paard
ม้า
Ik hou van paarden
ผมชอบม้า
Kip
ไก่
Varken
หมู

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ