ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 88 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Ik hou van dammen
ผมชอบเล่นหมากฮอส
Ik wil kaarten
ผมอยากเล่นไพ่
Ik hou niet van schaken
ผมไม่ชอบเล่นหมากรุก
Ik hoef niet naar het restaurant
ผมไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านอาหาร
Ik hou van vliegeren
ผมชอบชักว่าว
Ik hou niet van berg beklimmen
ผมไม่ชอบการปีนเขา
Ik hou van fietsen
ผมชอบขี่จักรยาน
Ik hou niet van video spelletjes spelen
ผมไม่อยากเล่นวิดีโอเกม
Ik hou van dansen
ผมชอบเต้น
Ik hou van spelen
ผมชอบเล่น
Ik moet terug naar huis
ผมจำเป็นต้องกลับบ้าน
Ik moet gaan slapen
ผมจำเป็นต้องไปนอน
Ik hou van gedichten schrijven
ผมชอบเขียนบทกวี

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์