ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 87 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Ik ga even een stuk lopen
ผมกำลังจะไปเดินเล่น
Ik hoef geen tv te kijken
ผมไม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์
Ik hoef de film niet te zien
ผมไม่จำเป็นต้องดูหนังนั่น
Ik moet de computer gebruiken
ผมจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
Ik moet oversteken
ผมจำเป็นต้องข้ามถนน
Ik moet geld uitgeven
ผมจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
Ik moet het per post sturen
ผมจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์
Ik moet in de rij staan
ผมจำเป็นต้องยืนเข้าแถว
Ik hoef geen geld te storten bij de bank
ผมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าธนาคาร

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน