ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 86 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Ik hou van fotos maken
ผมชอบถ่ายภาพ
Ik hou van gitaar spelen
ผมชอบเล่นกีตาร์
Ik hou niet van breien
ผมไม่ชอบการถัก
Ik hou niet van schilderen
ผมไม่ชอบทาสี
Ik hou van lezen
ผมชอบอ่าน
Ik hou niet van modelvliegtuigen bouwen
ผมไม่ชอบสร้างเครื่องบินแบบจำลอง
Ik hou van muziek luisteren
ผมชอบฟังเพลง
Ik hou van postzegels verzamelen
ผมชอบสะสมแสตมป์
Ik hou niet van zingen
ผมไม่ชอบร้องเพลง
Ik hou van tekenen
ผมชอบวาดรูป

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล