ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 84 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Is er een strandmeester?
มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำไหม
Tijdens welke tijden?
ระหว่างเวลาอะไร
Is het veilig voor kinderen?
มันปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่
Is het veilig hier te zwemmen?
มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม
Kunnen we hier zwemmen?
เราสามารถว่ายน้ำที่นี่ได้ไหม
Is het water koud?
น้ำเย็นไหม
Kunnen we hier duiken zonder gevaar?
เราสามารถดำน้ำที่นี่โดยไม่มีอันตรายได้หรือไม่
Is er een gevaarlijke onderstroom?
ตรงนี้มีคลื่นใต้น้ำอันตรายไหม
Hoe laat is het vloed?
น้ำขึ้นกี่โมง
Hoe laat is het eb?
น้ำลดกี่โมง
Is er een sterke stroming?
มีกระแสน้ำแรงหรือเปล่า
Hoe kom ik bij het eiland?
ผมจะไปยังเกาะได้อย่างไร
Is er een boot die ons ernaar toe kan nemen?
มีเรือที่จะพาเราไปได้หรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต