บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 79 อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร

คำศัพท์

ขวด
Fles
โถ
Pot
กระป๋อง
Blik
กล่อง
Doos
กระสอบ
Zak
ถุง
Tas
อีกหน่อย
Een klein beetje meer
เพิ่มขึ้น
Meer
ส่วนหนึ่ง
Een portie
เล็กน้อย
Een beetje
มากเกินไป
Te veel

บทเรียนภาษาดัตช์เพิ่มเติม