ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 72 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Champignons
เห็ด
Sla
ผักกาดหอม
Mais
ข้าวโพด
Aardappels
มันฝรั่ง
Tomaat
มะเขือเทศ
Wortel
แครอท
Weegbree
กล้วยกล้าย
Bonen
ถั่ว
Rijst
ข้าว

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ