ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 69 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Kruidenier
ร้านขายกับข้าว
De kruidenier is open
ร้านขายกับข้าวเปิด
Winkelwagen
รถเข็นช้อปปิ้ง
Mandje
ตะกร้า
Heeft u rijst?
มีข้าวไหม
Kopen
ซื้อ
Betalen
จ่ายเงิน
In welke gang?
อยู่ช่องไหน
Slagerij
ร้านขายเนื้อ
Bakker
เบเกอรี่
Waar is het water?
น้ำอยู่ที่ไหน
Koken
ทำอาหาร
Dineer met de familie
ทานอาหารค่ำกับครอบครัว
Ik heb honger
ผมหิว
De tafel dekken
ตั้งโต๊ะ

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง