ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 64 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Het vlees is rauw
เนื้อนี้ดิบ
Ik hou van kort gebakken
ผมชอบเนื่อไม่สุกมาก
Ik hou van half doorgebakken
ผมชอบเนื้อสุกปานกลาง
Goed doorgebakken
เนื้อสุกๆ
Ik wil een gerecht uit de regio proberen
ผมอยากลองอาหารพื้นบ้าน
Ik heb allergie voor verschillende soorten voedsel
ผมแพ้อาหารหลายอย่าง
Welke ingrediënten bevat het?
มันมีส่วนผสมอะไรบ้าง
Wat voor soort vlees heb jij?
คุณมีเนื้อชนิดไหน

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด