ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 63 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Drankje
เครื่องดื่ม
Met ijs
ใส่น้ำแข็ง
Lepel
ช้อน
Mes
มีด
Vork
ส้อม
Glas
แก้ว
Bord
จาน
Schotel
จานรอง
Kop
ถ้วย
Ik heb een servet nodig
ผมต้องการผ้าเช็ดปาก
Ik wil geen peper
ผมไม่ต้องการพริกไทย
Peperbus
ขวดพริกไทย
Kunt u me de zout aangeven?
ช่วยส่งเกลือให้ผมได้ไหม
Zoutbus
ขวดเกลือ

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ