ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 62 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Waar is een goed restaurant?
แถวนี้มีร้านอาหารอร่อยไหม
We hebben een tafel voor vier personen nodig
เราต้องการโต๊ะสำหรับสี่คน
Ik wil graag een tafel voor twee reserveren
ผมต้องการจองโต๊ะสำหรับสองคน
Ober
พนักงานเสิร์ฟผู้ชาย
Serveerster
พนักงานเสิร์ฟผู้หญิง
Mag ik het menu zien?
ขอผมดูรายการอาหารได้ไหม
Wat raadt u aan?
คุณมีอะไรจะแนะนำไหม
Wat zit erin begrepen?
รวมอะไรบ้าง
Hoort de salade erbij?
มันมาพร้อมกับสลัดไหม
Wat is de soep van de dag?
ซุปประจำวันนี้คืออะไร
Wat is de dagschotel?
วันนี้มีอะไรพิเศษบ้าง
Wat zou je willen eten?
คุณต้องการจะรับประทานอะไร
Toetje van de dag
ของหวานประจำวันนี้

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน