ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 61 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Ik zoek een ketting
ผมกำลังมองหาสร้อยคอ
Hoe laat gaat de winkel dicht?
ร้านจะปิดกี่โมง
Zijn er uitverkoopjes?
มีอะไรที่ลดราคาไหม
Ik ga contant betalen
ผมจะจ่ายเป็นเงินสด
Kunt u het voor me apart leggen?
คุณจองไว้ให้ผมได้ไหม
Accepteert u een krediet kaart?
คุณรับบัตรเครดิตหรือไม่
Ik wil dit ruilen
ผมต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้
Kan ik dit terugbrengen?
ผมคืนมันได้ไหม
Open
เปิด
Gesloten
ปิด
Gesloten tussen de middag
ปิดพักอาหารกลางวัน
Ontvangst
ใบเสร็จรับเงิน
Defect
บกพร่อง
Gebroken
แตก
Uitgang
ทางออก
Ingang
ทางเข้า
Verkoper
คนขาย

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล