ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 58 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Ik draag een grote maat
ผมใส่ขนาดใหญ่
Middelgroot
กลาง
Klein
เล็ก
Heeft u een grotere maat?
คุณมีขนาดใหญ่กว่านี่ไหม
Heeft u een kleinere maat?
คุณมีขนาดเล็กกว่านี่ไหม
Dit is te strak
นี่มันแน่นเกินไป
Het past me goed
พอดีกับผมเลย
Waar kan ik een zwempak vinden?
ผมจะหาชุดว่ายน้ำได้ที่ไหน
Kleding
เสื้อผ้า
Bloes
เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิง
Jurk
เสื้อชุด
Kortebroek
กางเกงขาสั้น
Ik ga het kopen
ผมจะซื้อมัน
Ik hou van dit shirt
ผมชอบเสื้อตัวนี้

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร