ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 57 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Ik ga winkelen
ผมจะไปช้อปปิ้ง
Waar is het winkelgedeelte?
บริเวณช็อปปิ้งหลักอยู่ที่ไหน
Ik wil naar het winkelcentrum
ผมต้องการที่จะไปศูนย์การค้า
Kun jij me helpen?
คุณช่วยผมได้ไหม
Ik kijk even
ผมแค่ดูเฉยๆ
Kunt u mij een paar shirts laten zien?
คุณให้ผมดูเสื้อเชิ้ตได้ไหม
Waar is de pashok?
ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ทางไหน
Kan ik dit aanproberen?
ผมลองได้ไหม
Deze kleur past niet bij mij
สีไม่เหมาะกับผม
Heb je dit in een andere kleur?
คุณมีสีอื่นไหม
Ik hou er van
ผมชอบมัน
Ik hou er niet van
ผมไม่ชอบมัน

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส