ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 56 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Vulkaan
ภูเขาไฟ
Ravijn
หุบเขาลึก
Bos
ป่า
Bergkam
เทือกเขา
Oerwoud
ป่า
Rivier
แม่น้ำ
Schiereiland
คาบสมุทร
Strand
ชายหาด
Moeras
บึง
Berg
ภูเขา
Heuvel
เนินเขา
Meer
ทะเลสาป
Woestijn
ทะเลทราย
Waterval
น้ำตก

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล