ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 55 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Vervoer
การขนส่ง
Ik heb een taxi nodig
ฉันต้องการแท็กซี่
Ik moet naar het Hyatt hotel
ฉันจะไปโรงแรมไฮแอท
Hoeveel kost de rit?
ค่าโดยสารเท่าไหร่
Verkeer
การจราจร
Helikopter
เฮลิคอปเตอร์
Vliegtuig
เครื่องบิน
Trein
รถไฟ
Metro station
สถานีรถไฟใต้ดิน
Boot
เรือ
Fiets
รถจักรยาน
Vrachtwagen
รถบรรทุก
Auto
รถ
Bus
รถบัส
Parkeer garage
โรงจอดรถ
Parkeer meter
มีเตอร์เก็บค่าจอดรถ

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร