ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 54 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Kan ik u een drankje aanbieden?
ฉันจะซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไหม
Zijn er toegangskosten?
มีค่าเข้าไหม
Een bier alstublieft
ขอเบียร์ครับ
Ik zou graag een glas rode wijn willen
ฉันต้องการไวน์แดงหนึ่งแก้ว
Wat voor soort bier?
เบียร์ยี่ห้ออะไร
Witte wijn
ไวน์ขาว
Ik heb een drankje nodig
ฉันต้องการเครื่องดื่ม
Wil je dansen?
คุณต้องการที่จะเต้นรำไหม
Ja, ik wil dansen
ใช่ ฉันต้องการที่จะเต้นรำ
Ik wil niet dansen
ฉันไม่ต้องการที่จะเต้นรำ
Ik maak me zorgen
ผมกังวล
Ik kan mijn vader niet vinden
ฉันหาพ่อไม่เจอ
Ik ben verdwaald
ฉันหลงทาง
Wacht je alsjeblieft op me
รอฉันแป๊ปนึ่ง
Ik heb de politie nodig
ฉันต้องการตำรวจ

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่