ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 53 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Straat
ถนน
Kruispunt
สี่แยก
Verkeersbord
เครื่องหมายจราจร
Hoek
หัวถนน, มุม
Straatlantaarn
ไฟถนน
Stoplicht
สัญญาณไฟจราจร
Voetganger
คนเดินเท้า
Hoofdstraat
ถนน
Oversteekplaats
ทางม้าลาย
Stoep
ทางเท้า
Toiletten
ห้องน้ำ
Badkamer
ห้องอาบน้ำ

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์