บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 52 รอบเมือง: อยู่ที่ไหน

คำศัพท์

ป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหน
Waar is de bushalte?
สถานีต่อไปคืออะไร
Waar is de volgende bushalte?
นี่คือสถานีที่ฉันจะต้องลงใช่ไหม
Is dit mijn halte?
ขอโทษนะ ฉันต้องลงที่นี่
Pardon, ik moet er hier uit
พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน
Waar is het museum?
โทรศัพท์สาธารณะ
Openbare telefoon
มีสมุดโทรศัพท์ไหม
Is er een telefoon gids?
คุณขายนิตยสารในภาษาอังกฤษหรือไม่
Verkoopt u Engelse tijdschriften?
ภาพยนตร์เริ่มเวลากี่โมง
Hoe laat begint de film?
ฉันต้องการตั๋วสี่ใบ
Ik wil graag vier kaarten
หนังพากท์เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม
Is de film in het Engels?
ข้าวโพดคั่ว
Popcorn
ฉันจะหาร้านขายยาได้ที่ไหน
Waar kan ik een apotheek vinden?
ตัวเมือง
Binnenstad

บทเรียนภาษาดัตช์เพิ่มเติม