ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 52 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Waar is de bushalte?
ป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหน
Waar is de volgende bushalte?
สถานีต่อไปคืออะไร
Is dit mijn halte?
นี่คือสถานีที่ฉันจะต้องลงใช่ไหม
Pardon, ik moet er hier uit
ขอโทษนะ ฉันต้องลงที่นี่
Waar is het museum?
พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน
Openbare telefoon
โทรศัพท์สาธารณะ
Is er een telefoon gids?
มีสมุดโทรศัพท์ไหม
Verkoopt u Engelse tijdschriften?
คุณขายนิตยสารในภาษาอังกฤษหรือไม่
Hoe laat begint de film?
ภาพยนตร์เริ่มเวลากี่โมง
Ik wil graag vier kaarten
ฉันต้องการตั๋วสี่ใบ
Is de film in het Engels?
หนังพากท์เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม
Popcorn
ข้าวโพดคั่ว
Waar kan ik een apotheek vinden?
ฉันจะหาร้านขายยาได้ที่ไหน
Binnenstad
ตัวเมือง

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม