ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 45 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Welkom
ยินดีต้อนรับ
Hier is mijn paspoort
นี่คือพาสปอร์ตของฉัน
Heb je iets om aan te geven?
คุณมีของต้องสำแดงไหม
Ja, ik heb iets om aan te geven
ใช่ ฉันมีบางอย่างต้องสำแดง
Nee, ik heb niets om aan te geven
ไม่ ฉันไม่มีอะไรต้องสำแดง
Ik ben hier voor zaken
ฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจ
Ik ben hier op vakantie
ฉันมาที่นี่เพื่อเที่ยวพักผ่อน
Ik zal hier een week zijn
ฉันที่อยู่ที่นี่เป็นเวลา หนึ่งอาทิตย์
Ik verblijf in het Marriott hotel
ฉันพักอยู่ที่โรงแรม มาริอ็อท
Waar kan ik mijn baggage ophalen?
ฉันจะไปรับกระเป๋าได้ที่ไหน
Waar is de douane?
ศุลกากรไปทางไหน
Kunt u me alstublieft helpen met mijn bagage?
รบกวนคุณช่วยฉันยกกระเป๋าได้ไหม
Kan ik uw baggage afhaal bon zien?
ขอฉันดูตั๋วรับกระเป๋าของคุณได้ไหม

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง