ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 40 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Vliegveld
สนามบิน
Vliegtuig
เครื่องบิน
Vlucht
เที่ยวบิน
Ticket
ตั๋ว
Piloot
นักบิน
Stewardess
แอร์โฮสเตส
Vlucht nummer
เที่ยวบินหมายเลข
Instap hal
ประตูทางก่อนขึ้นเครื่อง
Instap kaart
บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
Paspoort
หนังสือเดินทาง
Hand bagage
กระเป๋าถือ
Koffer
กระเป๋าเดินทาง
Bagage
กระเป๋าเดินทาง

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ