ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 35 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Oud
เก่า
Nieuw
ใหม่
Ruig
หยาบ
Glad
เรียบ
Dik
หนา
Dun
บาง
Koud
เย็น (อากาศ)
Warm
ร้อน (อากาศ)
Alles
ทั้งหมด
Niets
ไม่มี
Voor
ก่อน
Na
หลังจาก

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม