ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 30 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Groot
ใหญ่
Klein
เล็ก
Lang
สูง
Kort
สั้น, เตี้ย
Jong
หนุ่ม
Oud
เก่า, แก่
Dun
ผอม
Dik
อ้วน
Op
ขึ้น
Neer
ลง
Vraag
คำถาม
Antwoord
ตอบ

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน