ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 29 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Hoe is het weer?
อากาศเป็นอย่างไร
Het is heet
มันร้อน
Het is koud
มันเย็น
Het is zonnig
มีแดดจัด
Het is bewolkt
มีเมฆเยอะ
Het is vochtig
มันชื้น
Het regent
ฝนกำลังตก
Het sneeuwt
หิมะกำลังตก
Het waait
ลมมันแรง
Het is onguur
มันน่าขยะแขยง
Wat is de temperatuur?
อุณหภูมิเท่าไหร่
Het is 75 graden
ตอนนี้อุณหภูมิ 75 องศา
Seizoenen
ฤดูกาล
Winter
ฤดูหนาว
Zomer
ฤดูร้อน
Lente
ฤดูใบไม้ผลิ
Herfst
ฤดูใบไม้ร่วง

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป