ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 28 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Welke dag?
วันอะไร
Welke maand?
เดือนอะไร
Wanneer?
เมื่อไหร่
Hoe laat is jouw afspraak?
คุณมีนัดตอนกี่โมง
Maak me wakker om 8 uur
ปลุกฉันตอน 8 โมง
Kunnen wij er morgen over praten?
เราคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหม
Naderhand
ภายหลัง
Altijd
ตลอดเวลา
Voordat
ก่อนหน้านี้
Vroeg
แต่แรก
Later
ภายหลัง
Vele malen
หลายครั้ง
Nooit
ไม่เคย
Nu
ขณะนี้
Eens
ครั้งหนึ่ง
Soms
บางครั้ง
Gauw
ในไม่ช้า

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม