บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 27 เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร

คำศัพท์

กี่โมงแล้ว
Hoe laat is het?
ตอนกี่โมง
Hoe laat?
ตอนนี้บ่ายโมง
Het is één uur
ตอนนี้เก้าโมงสี่สิบห้า
Het is kwart voor tien
ตอน 9 โมง
Om negen uur
ตอน 4 โมง
Om vier uur
เที่ยง
Middag
เที่ยงคืน
Middernacht
ตอนเช้า
Morgen
ตอนบ่าย
Middag
ตอนเย็น
Avond
กลางคืน
Nacht

บทเรียนภาษาดัตช์เพิ่มเติม