ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 26 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Tweeduizendelf
ปีสองพันสิบเอ็ด
Tweeduizendtwaalf
ปีสองพันสิบสอง
TweeduizendDertien
ปีสองพันสิบสาม
Tweeduizendviertien
ปีสองพันสิบสี่
Tweeduizendvijftien
ปีสองพันสิบห้า
Tweeduizendzestien
ปีสองพันสิบหก
Tweeduizendzeventien
ปีสองพันสิบเจ็ด
Tweeduizendachtien
ปีสองพันสิบแปด
Tweeduizendnegentien
ปีสองพันสิบเก้า
Welke dag is het vandaag?
วันนี้เป็นวันอะไร
Vorige week
อาทิตย์ที่แล้ว
Vorige maand
เดือนที่แล้ว
Volgende week
อาทิตย์หน้า
Volgende maand
เดือนหน้า
Volgend jaar
ปีหน้า
Vanavond
คืนนี้
Gisteravond
เมื่อคืน
Morgen ochtend
พรุ่งนี้เช้า
Eergisteren
เมื่อวานซืน
Overmorgen
วันมะรืนนี้
Weekend
สุดสัปดาห์

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน