ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 25 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

De maanden van het jaar
เดือนของปี
Januari
มกราคม
Februari
กุมภาพันธ์
Maart
มีนาคม
April
เมษายน
Mei
พฤษภาคม
Juni
มิถุนายน
Juli
กรกฎาคม
Augustus
สิงหาคม
September
กันยายน
Oktober
ตุลาคม
November
พฤศจิกายน
December
ธันวาคม

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ