ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 24 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

De dagen van de week
วันของสัปดาห์
Maandag
วันจันทร์
Dinsdag
วันอังคาร
Woensdag
วันพุธ
Donderdag
วันพฤหัสบดี
Vrijdag
วันศุกร์
Zaterdag
วันเสาร์
Zondag
วันอาทิตย์
Gisteren
เมื่อวาน
Vandaag
วันนี้
Morgen
พรุ่งนี้

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน