ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 23 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 23. คน: เพื่อน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Buurman
เพื่อนบ้าน
Vriend
เพื่อน
Vriendin
เพื่อน (ผู้หญิง)
Ben je getrouwd?
คุณแต่งงานหรือยัง
Hoe lang ben je getrouwd?
คุณแต่งงานนานแค่ไหนแล้ว
Is zij jouw vriendin?
ผู้หญิงคนนั้นแฟนของคุณใช่ไหม
Is hij jouw vriend?
ผู้ชายคนนั้นแฟนของคุณใช่ไหม

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน