ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 22 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Jongen
เด็กผู้ชาย
Meisje
เด็กผู้หญิง
Vrouw
ผู้หญิง
Man
ผู้ชาย
Vriend
แฟน(ชาย)
Vriendin
แฟน(หญิง)
Nicht
ลูกพี่ลูกน้อง (หญิง)
Neef
ลูกพี่ลูกน้อง (ชาย)
Tante
ป้า น้า อาหญิง
Oom
ลุง อา ชาย
Vrouw
ภรรยา
Man
สามี

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง