ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 20 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Mensen
ผู้คน
Moeder
แม่
Vader
พ่อ
Broer
พี่ชาย น้องชาย
Zus
พี่สาว น้องสาว
Zoon
ลูกชาย
Dochter
ลูกสาว
Neef
หลานชาย
Nicht
หลานสาว
Opa
คุณปู่ คุณตา
Oma
คุณย่า คุณยาย

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน