ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 19 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 19. สี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Welke kleur is dit?
นี่คือสีอะไร
De kleur is rood
สีนี่คือสีแดง
Zwart
สีดำ
Blauw
สีฟ้า
Bruin
สีน้ำตาล
Groen
สีเขียว
Oranje
สีส้ม
Paars
สีม่วง
Rood
สีแดง
Wit
สีขาว
Geel
สีเหลือง
Grijs
สีเทา
Goud
ทอง
Zilver
เงิน

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง