บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 18 คำสั่ง: ที่ไหน

คำศัพท์

ข้างหลังของ
Achter de
ข้างหน้าของ
Voor de
ข้างๆ
Naast
ประตูแรกทางขวา
Eerste deur aan de rechter kant
ถึงไฟแดงที่สี่แล้วเลี้ยวขวา
Bij het vierde stoplicht naar rechts
คุณเข้าใจผมไหม
Begrijp je me?
ทิศเหนือ
Noord
ทิศตะวันตก
West
ทิศใต้
Zuid
ทิศตะวันออก
Oost
ไปทางขวา
Naar rechts
ไปทางซ้าย
Naar links
มีลิฟท์ไหม
Is er een lift?
บันไดอยู่ที่ไหน
Waar is de trap?
ไปทางไหน
In welke richting?
ประตูที่สองด้านซ้าย
Tweede deur aan de linker kant
ถึงหัวถนนข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย
Bij de hoek naar links

บทเรียนภาษาดัตช์เพิ่มเติม