ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 17 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Rechtdoor
ตรงไปเลย
Achteraan
ข้างหลัง
Vooraan
ข้างหน้า
Binnen
ข้างใน
Buiten
ข้างนอก
Hier
ที่นี่
Daar
ที่นั่น
Dichtbij
ใกล้
Ver
ไกล
Langs de muur
ตามผนัง
Om de hoek
ตรงหัวมุม
Bij het bureau
ที่โต๊ะ
In de rij
ในแถว
Beneden
ชั้นล่าง
Boven
ชั้นบน
Eind van de gang
เลยไปตามทางเดินในตึก

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า