บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 15 หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

คำศัพท์

หนึ่งพัน
Duizend
สองพัน
Tweeduizend
สามพัน
Drieduizend
สี่พัน
Vierduizend
ห้าพัน
Vijfduizend
หกพัน
Zesduizend
เจ็ดพัน
Zevenduizend
แปดพัน
Achtduizend
เก้าพัน
Negenduizend
หนึ่งหมื่น
Tienduizend

บทเรียนภาษาดัตช์เพิ่มเติม