บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 14 หมายเลข: 100 ถึง 1000

คำศัพท์

หนึ่งร้อย
Honderd
สองร้อย
Tweehonderd
สามร้อย
Driehonderd
สี่ร้อย
Vierhonderd
ห้าร้อย
Vijfhonderd
หกร้อย
Zeshonderd
เจ็ดร้อย
Zevenhonderd
แปดร้อย
Achthonderd
เก้าร้อย
Negenhonderd
หนึ่งพัน
Duizend

บทเรียนภาษาดัตช์เพิ่มเติม