บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 13 หมายเลข: 10 ถึง 100

คำศัพท์

สิบ
Tien
ยี่สิบ
Twintig
สามสิบ
Dertig
สี่สิบ
Veertig
ห้าสิบ
Vijftig
หกสิบ
Zestig
เจ็ดสิบ
Zeventig
แปดสิบ
Tachtig
เก้าสิบ
Negentig
หนึ่งร้อย
Honderd

บทเรียนภาษาดัตช์เพิ่มเติม