บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 12 หมายเลข: 21 ถึง 30

คำศัพท์

ยี่สิบเอ็ด
Éénentwintig
ยี่สิบสอง
Tweeentwintig
ยี่สิบสาม
Drieentwintig
ยี่สิบสี่
Vierentwintig
ยี่สิบห้า
Vijfentwintig
ยี่สิบหก
Zesentwintig
ยี่สิบเจ็ด
Zevenentwintig
ยี่สิบแปด
Achtentwintig
ยี่สิบเก้า
Negenentwintig
สามสิบ
Dertig

บทเรียนภาษาดัตช์เพิ่มเติม