บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 11 หมายเลข: 11 ถึง 20

คำศัพท์

สิบเอ็ด
Elf
สิบสอง
Twaalf
สิบสาม
Dertien
สิบสี่
Veertien
สิบห้า
Vijftien
สิบหก
Zestien
สิบเจ็ด
Zeventien
สิบแปด
Achttien
สิบเก้า
Negentien
ยี่สิบ
Twintig

บทเรียนภาษาดัตช์เพิ่มเติม