บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 10 หมายเลข: 0 ถึง 10

คำศัพท์

ตัวเลข
Nummers
หนึ่ง
Één
สอง
Twee
สาม
Drie
สี่
Vier
ห้า
Vijf
หก
Zes
เจ็ด
Zeven
แปด
Acht
เก้า
Negen
สิบ
Tien

บทเรียนภาษาดัตช์เพิ่มเติม