ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 6 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Wanneer?
เมื่อไหร่
Waar?
ที่ไหน
Welke?
อันไหน
Wie?
ใคร
Van wie?
ของใคร
Waarom?
ทำไม
Wat?
อะไร
Hoe?
อย่างไร
Hoe lang?
นานเท่าไหร่
Hoeveel?
เท่าไหร่
Heb jij?
คุณมีไหม
Naar wie?
ถึงใคร
Waarmee?
กับสิ่งไหน

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร