ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 5 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Ik
ฉัน
Jij
คุณ
Hij
เขาผู้ชาย
Zij
เธอ
Wij
พวกเรา
Jullie
พวกคุณ
Zij
พวกเขา
Mijn
ของฉัน
Jouw
ของคุณ
Zijn
ของเขา
Haar
ของเธอ
Dit
นี้
Dat
นั้น
Deze
เหล่านี้
Die
เหล่านั้น

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี