ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 1 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Hallo
สวัสดี
Goedemorgen
สวัสดีตอนเช้า
Goedemiddag
สวัสดีตอนบ่าย
Goedenavond
สวัสดีตอนเย็น
Goedenacht
ราตรีสวัสดิ์
En met jou?
แล้วคุณล่ะ
Welkom
ยินดีต้อนรับ
Het is een mooie dag
วันนี้อากาศดีมาก
Prettige dag!
ขอให้มีความสุขมากๆ ในวันนี้
Dag
ลาก่อน
Tot ziens
แล้วพบกันใหม่
Tot morgen
แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้
Pardon
ประทานโทษ
Mag ik u helpen?
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว