ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 109 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Libro de visitas (el)
สมุดเยี่ยม
Carro de la compra (el)
ตะกร้าช้อปปิ้ง
Grupo de noticias (el)
กลุ่มข่าวสาร
Suscribirse
สมัครสมาชิก
Mensajes salientes (los)
ข้อความที่ส่งออก
Correo cifrado (el)
อีเมลที่เข้ารหัสลับ
Bandeja de mensajes enviados (los)
กล่องส่ง
Mensajes eliminados (los)
ข้อความที่ถูกลบ
Bandeja de entrada (la)
กล่องขาเข้า
Bandeja de salida (la)
กล่องขาออก

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว