ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 108 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Cambio de línea automático (el)
ตัดคำ
Ciberespacio (el)
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ
Dirección de correo electrónico (la)
ที่อยู่อีเมล์
Libreta de direcciones (la)
สมุดที่อยู่
Destinatario (el)
ผู้รับ
Mensaje no deseados (el)
ข้อความโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
Responder a todos
ตอบทุกคน
Archivos adjuntos (los)
ไฟล์ที่แนบมา
Adjuntar
แนบ
Encabezados de mensajes
หัวเรื่องข้อความ
Tema (el)
เรื่อง

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว